tetamu syam!

aduhai, Syam!
di sebalik kegersangan,
di celah kekontangan,
suburmu dengan barakah,
mengalirkan sungai rahmah.

Syam,
indah bumimu dihias sahsiah,
gemilang disinari makrifah,
segar dihidupkan sejarah,
berkat didoakan Rasulullah.

Syam, 
kau marah menyambut tetamu,
ikhlas memberi, membantu,
membentang lautan ilmu,
memuliakan kalamullah dan rasul.

aduhai Syam,
teguhlah dengan kemuliaanmu,
lantaran agama yang satu,
andai terpisah agamamu,
runtuhlah kemegahanmu.

30.06.2007
Dimasyq, Syria.
Fatimah Syarha Mohd Noordin.

No comments:

Post a Comment